Invitasjon til årsmøte

INVITASJON TIL ÅRSMØTE

Du/ dere er herved invitert til årsmøte i Gresk Norsk Kulturklubb torsdag den 19. februar 2015. Vi samles i Brugata 3 c, kl.19.00.


Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å undertegne møteprotokollen
5. Årsmelding for 2014
6. Regnskap for 2014
7. Forslag til budsjett for 2015
8. Innkomne forslag;
8a; Forslag fra styret; vedtektsendring. § 12 Signatur og prokura
Dagens tekst; «To av styrets medlemmer i fellesskap, styrets leder og kasserer har foreningens signatur. Styret kan meddele prokura.»
Nytt forslag etter tilbakemeldinger fra Brønnøysundregisteret;
Ǥ 12. Signatur.
To av styrets medlemmer i felleskap har foreningens signatur.»

9. Valg av nytt styre (inkludert valgkomite)

Vel møtt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *