Om GNK

Kort om GNK – Gresk Norsk Kulturklubb

Stiftet: 15. januar 1978

Orgnr: 911674165

Ελληνικά

Ο Ελληνονορβηγικός Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1978 και αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από Νορβηγούς που αγαπούν την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό. Είναι καθαρά εθελοντικός, αυτοσυντηρούμενος σύλλογος. Τα έσοδα μας προέρχονται από τις συνδρομές των μελών και από τις εκδηλώσεις μας. Όλα αυτά τα 45 χρόνια ύπαρξής του συλλόγου, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν προσφέρει αμισθί, εθελοντική εργασία για να φροντίζουν τον χώρο, να προετοιμάζουν και να διοργανώνουν τις εκδηλώσεις.

Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα ελληνικά ενδιαφέροντα στην Νορβηγία (και να περνάμε καλά έχοντας θέμα την Έλλαδα) . Έχουμε μαθήματα  ελληνικής γλώσσας και μαθήματα ελληνικού παραδοσιοακού χορού σε πολλά επίπεδα. Γιορτάζουμε τις ελληνικές γιορτές και έχουμε εκδηλώσεις μια φορά τον μήνα. Επίσης δείχνουμε ελληνικές ταινίες, παλιές και πρόσφατες. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας!

Norsk

Gresk Norsk Kulturklubb er en frivillig og veldedig organisasjon som driftes av frivillige og klubbens medlemmer. Klubbens inntekter kommer primært av medlemsavgift, kursavgift og arrangementer. Det er en sammenslutning av grekere og nordmenn som samarbeider for å fremme greske interesser i Norge.

Klubben driver språk- og folkedansopplæring. Vi holder kulturkvelder og feirer de to nasjonaldagene. 25. mars frigjøringsdagen og 28. oktober OXI-dagen (nei til Mussolinis ultimatum 1940). Vi viser greske filmer og tilrettelegger for sosiale sammenkomster.

Styret 2023

Årsmøte gjennomført 15.03.23.

Leder: Marlene Falieras (valgt for to år i 2023)

Nestleder: Camilla Salvesen (valgt for to år i 2022)

STYREMEDLEMMER MED ROLLER

Helge Volden (valgt for to år i 2022)

Synnøve Andreassen – lokalansvarlig (valgt for et år i 2023)

Areti Kalaitzi – kasserer  (valgt for to år i 2023)

Britt Bøen –  (valgt for to år i 2023)

Arnulf Tangen -sekretær (valgt for et år i 2023)

Mirjam Vibe Kehlin – kursansvarlig (Stedfortreder for Helge Volden)

VARAMEDLEMMER

Gunn Bjerkestrand

Angeliki Chatzopoulou

Mirjam Vibe Kehlin – kursansvarlig

Ansvarlig redaktør for Klubbens lille medlemsblad er styret i sin helhet.

Vedtektene er oppdatert etter endringer vedtatt på årsmøte 10.02.20.

Vedtekter

§1        Klubbens navn er GRESK NORSK KULTURKLUBB.

§ 2       Klubben skal arbeide for å fremme forståelse og kulturutveksling mellom de to nasjoner, og den skal være upolitisk.

§ 3       Styret skal ha 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav minst to fra hver nasjon.

Styret velges på årsmøtet

§ 4       Årsmøte holdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet skal ha fast agenda:

  1. Konstituering av årsmøte (Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent og valg av to personer til å undertegne møteprotokoll).
  2. Styrets årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Budsjettforslag
  5. Innkomne forslag (forslag fra styret og eventuelle forslag fra medlemmer)
  6. Valg

Valg av;

Leder                                                 2år

Nestleder                                           2 år

2 styremedlemmer                             2 år

3 styremedlemmer                             1 år

3 varamedlemmer                              1 år

Revisor                                               1 år

3 medlemmer til valgkomite              1år

(Leder og nestleder velges vekselsvis for to år av gangen)

§5        Det skal innkalles til årsmøte med 14 dagers varsel.

§6        Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 % av medlemmene skriftlig ønsker det. Medlemmene må undertegne kravet.

§7        På ordinært og ekstraordinært årsmøte kan bare de saker behandles som står på sakslisten. Sakspapirer skal følge innkallingen.

§8        Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen to uker etter at krav er fremsatt.  Sakspapirer skal følge innkallingen.

§9        Lovendringsforslag og forslag om å nedlegge eller omstrukturere klubben må vedtas med 2/3 flertall av de som er tilstede. Alle andre vedtak fattes med simpelt flertall. Forslag til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. januar årsmøteåret.Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt ved avstemminger

§10      Dersom klubben oppløses skal eventuelle midler skjenkes til et humanitært formål.

§11      Styret skal holde styremøter og behandle saker fra medlemmene og andre instanser, samt sørge for klubbens drift i henhold til klubbens formålsparagraf. Styremedlemmer skal ikke delta i styrebehandlinger alle avgjørelser av spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse

§ 12 Signatur; To av styrets medlemmer i felleskap har foreningens signatur.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: http://gresknorsk.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn: Vi samler ikke inn noen personopplysninger på gresknorsk.no

Kommentarer
Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.
En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.
Media
Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.
Informasjonskapsler
Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.
Analyse
Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.
Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.
Hvor vi sender opplysninger om deg
Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Hvis du lurer på noe ikke nøl med å ta kontakt med oss via gnk @ gresknorsk . n0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *