Årsmøte

INVITASJON TIL ÅRSMØTE

gnk-logo

Du/ dere er herved invitert til årsmøte i Gresk Norsk Kulturklubb torsdag 16. februar 2017. Vi samles i Storgata 32, kl.19.00.

??? ??????????? ???? ?????? ????????? ??? ???????????????? ???????????? ???????? ???? 16.02.17 ?? ??? 19.00. ? ????????? ?? ????? ???? ???? ???????? ??? ???? Storgata 32.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to personer til å undertegne møteprotokollen

5. Årsmelding for 2016

6. Regnskap for 2016

7. Forslag til budsjett for 2017

8. Innkomne forslag;

Vedtektsendringer

  • 3       Styret skal ha 7 medlemmer (hvorav minst to fra hver nasjon) og 3 varamedlemmer,.

Styret velges på årsmøtet

  • 4       Årsmøte holdes hvert år innen 1. mars. Årsmøtet skal ha fast agenda:
  1. Styrets årsmelding,
  2. Revidert regnskap,
  3. Budsjettforslag,
  4. Forslag fra styret
  5. Forslag fra medlemmer.
  6.  Valg
  7.   Eventuelt

Valg av;

Leder                                                 2år

Nestleder                                           2 år

2 styremedlemmer                             2 år

3 styremedlemmer                             1 år

3 varamedlemmer                              1 år

Revisor                                              1 år

3 medlemmer til valgkomite              1år

Leder og nestleder velges for 2 år av gangen, dette for å få kontinuitet.

Ved første valg (2017) velges leder for to år og nestleder for ett år.

Ved valg i 2018 velges nestleder for to år.

 

  1. Valg

Vel møtt / ??? ???????????

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *