GNK Nytt: Maria Diamandi

Maria Diamandi

Talen til ambassadøren som presentert på nasjonaldagsfesten i oktober

 

? 28? ????????? ???????? ??? ??? ??? ???????? ???, ????? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ??? ????? ???? ?????????? ???????.

Den 28. oktober er for hele det greske folk en minnedag og samtidig utgjør den en forpliktelse for alle nåtidens grekere.

 

?? ??? ??? ?????? ??? 1940, ????????????? ?? ??????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ???????? ??? ?????, ??? ????? ??? ??? ????????? ??? ?? ????????? ??????????.

 

Fru Maria Diamanti, Hellas’ ambassadør i Norge

               1940-generasjonens NEI blir fremhevet som et symbol på den evige kampen mellom rett og uret, kampen for frihet og menneskerettigheter.

???????? ????? ????? ???? ??? ?? ????????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ?? ??? ?????????? ?? ????????? ?? ??? ?????? ????? «???» ?? ???? ?????????? ??????????? ??? ????????.

Vi plikter alle i høy grad til å huske våre forfedres kamper og ofre, og ikke nøle med å svare med en like rungende «NEI» til ethvert forsøk på slaveri og skjensel.

?????? ? ?????? ???????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ???????????? ?????????? ?????.

I dag inviteres landet til å overvinne en alvorlig og langvarig økonomisk krise.

??? ?? ????????? ?????????? ??? ????? ???? ??????? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? ?????????? ??????, ?????? ?? ??????? ????? ??? ???? ?????????, ??? ???????? ??? ????????, ??? ???????? ???????, ??? ????????? ????????? ??? ????? ????????.

For virkelig å hedre minnet om alle dem som kjempet for et fritt og uavhengig Hellas, må vi virkeliggjøre sunn økonomi, eliminering av arbeidsledighet, moderne utdanning, sosial beskyttelse av de svakeste.

???????????? ????? ????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???? ???, ??? ???????????? ??? ???????? ?????? ??????? ??? ???, ?? ????? ?? ?? ??? ? ???????? ???? ???????? ???? ??? ???? ??? ???? ???? ??????? ??? ????? ??? ??????????? ???? ????????.

I det jeg henvender meg til de norske venner som er med oss i dag, og feirer den greske nasjonaldagen for NEI-ET, vil jeg si at deres tilstedeværelse er en ære og glede for oss grekere som bor og arbeider i Norge.

?????????? ??? ?????, ?? ?????????? ??? ??????? ???? ???? ???, ???????? ??? ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ??? ?????. ?? ??? ????????? ????? ???? ???? ??????? ??? ????, ???? ??? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ????? ????? ??? ????????? ?? ??? ???????? ???? ??? ????? ???. ??????? ??? ?? ??? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ????? ???. ?????, ?????, ????????? ? ????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ??? ??? ??????????, ??? ?? ????? ???, ??? ??? ?????? ?????? ??? ??? ???????? ??? ?????? ??? ????????????? ??? ??? ??? ?????. ????? ? ???????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ? ???????? ?? ??? ??????????? ???????? ??? ????? ?? ?????. ????? ? ????????? ??? ???? ????????????? ????? ??? ? ???????? ???? ????????? ???????????. ?????, ?????, ? ?????????? ??? ??? ?????????? ???, ??????????? ?????, ??????, ?????????, ??? ????????? ??? ?? ??? ???? ???? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????, ???, ???? ?????????? ???? ?? ?????? ??? ??? ??????, ??? ?????? ??? ??? ???????, ?????? ????????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ????? ???.

Spesielt for meg, som Hellas’ representant i Norge, er det det beste bevis på vennskap som knytter de to landene. Selv om jeg bare har vært i Oslo i en måned, har jeg allerede hatt muligheten til å se at det er mange og viktige ting som binder våre to folk sammen. Vi er begge stolte av historien til landet vårt. Den kjærligheten vi nærer for havet som omgir oss, våre fjell, den naturlige rikdom og mangfoldet av landskap som preger begge land, er sammenfallende. Det er den respekten vi har for våre tradisjoner og vår omhu med å overføre dem levende fra generasjon til generasjon. Det er vår hengivenhet til familieverdier og respekt for menneskeverdet. Til slutt er det solidariteten for våre medmennesker, uavhengig av kjønn, rase, religion, som våre to folk har vist i mottak og omsorg for mennesker i nød, som i deres forsøk på å flykte fra krig, fattigdom og slaveri, fant tilflukt og gjestfrihet på territoriet til landene våre.

??? ??? ????, ??? ??? ????? ????? ?? ?????????, ?????????? ????????? ??????? ??? ????????? ???.

For alt dette, og for det som fortsatt gjenstår å finne ut av, føler jeg meg særlig lykkelig for å være her.

??? ????????? ??? ??? ????? ??? ??????? ??? ??? ???? ???, ??? ?????? ??? ???? ?????, ???????, ??????????.

Takk for den kjærlighet dere føler for landet mitt, som jeg tror mange av dere har besøkt.

??? ????????? ????????? ??? ?? ???????? ???? ??? ???????? ??? ?????????? ?? ?? ??????, ????? ??????? ???? ??? ???????? ????????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ?????, ????? ???????????? ??? ???, ??? ????????? ?????? ? ???????, ????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ??????? ????.

Jeg takker spesielt for den gjestfrie hånd dere har strukket og fremdeles strekker, både vanlige borgere og offentlige etater og instanser i dette vakre landet, til mine landsmenn som av ulike grunner har kommet hit og gjort Norge til sitt andre hjemland.

??? ????????? ??? ???????.

Jeg takker dere fra hjertet.

?????? ?????.

GRATULERER MED DAGEN.

Til norsk ved Kiriaki Papadopoulou Samuelsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *