Kurs vinter 2023

Språkkurs

Påmelding

Påmelding til alle kurs finner du ved å trykke på selve kurset. Hvert kurs er lenket til en
påmeldingsside. Om du ikke er på nett ikke fortvil. Da kan du ring oss på 93 81 57 68. Påmeldingsfrist ser du på påmeldingsiden. Kursstart er allerede fra uke 2.

Kursvarighet og bøker


Våre kurs går over en periode på 10 uker. Bøkene vi bruker heter Ellinika A /B /C. Du får kjøpt de både i bokhandel og på nett. Pensumet er oppgitt på påmeldingssiden.

Pris

For medlemmer: 2100kr / ikke medlemmer: 2600 kr. (medlemskap 400kr/årlig).
Ved påmelding på to kurs innenfor samme periode gis det et avslag på 400kr.

Vi følger det europeiske rammeverket for språk
Les mer om rammeverket her.

Lokalene våre


Fysisk klasseroms kurs: Kursene holdes i lokalene våre som befinner seg i 3 etg. i Gunerius bygget i Storgata 32. Inngang fra Lybekkergata v/ Espresso House. Det står GNK (002) på ringeklokken. Bøker kjøpes av elevene selv i samråd med lærer.
Nettkurs: Nettkursene våre holdes i et virtuelt møterom på Teams, Microsoft. Lenke med tilgang til rommet får du før kursstart.

Hvilket kurs passer for meg?
Er du usikker på hvilket kurs som passer deg ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss for en uforpliktende samtale per telefon/mail. På denne måten kan vi finne riktig nivå for deg. Det er mulig å prøve ulike nivå den første uken etter avtale med klubben, samt at det er mulig å bytte nivå underveis. Ta kontakt med oss på kurs @ gresknorsk.no (uten mellomrom)

Kurstilbud sortert etter nivå

Nivå A1


Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er
innstilt på å hjelpe. (jf. rammeverket)

Nivå A1 (del 1): Nybegynnerkurs. Onsdag kl. 17.15 – 18.45. Pensum: Ελληνικά Α’. Fysisk
klasseroms kurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 6

Nivå A1 (del 1): Nybegynnerkurs på nett. Onsdag kl. 17.30 – 19.00. Pensum: Ελληνικά Α’.
Nettkurs med Christina Stefanidou. Oppstart i uke 2

Nivå A1 (del 3) på nett. Tirsdag kl. 17.30-19.00. Pensum: Ελληνικά Α’, kp. 6. Nettkurs med
Christina Stefanidou. Oppstart i uke 2

Nivå A1 (del 4): Torsdag kl. 17.15-18.45. Pensum: Ελληνικά Α’, kp. 7 ,side 85. Fysisk
klasseroms kurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 6

Nivå A2


Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov. (jf.
rammeverket)

Nivå A2 (del 2) på nett: Mandag kl. 18.30 – 20.00. Pensum: Ελληνικά Α’, kp 12. Nettkurs med
Christina Stefanidou. Oppstart i uke 2

Nivå A2 repetisjon (med basis språkkunnskaper fra A2): Fredag kl. 17.30-19.00. Pensum: Fra Ελληνικά Α’, side 86. Fysisk klasseroms kurs med Nikos Karantzas. Kurset kombinerer gresk grammatikk og vokabular fra hele nivå A (Tidligere B1+). Oppstart i uke 6

Nivå B1

Kan forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå når en reiser i et område der språket snakkes. Kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. Kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og kort forklare og begrunne meninger og planer. (jf. rammeverket)

Nivå B1 (del 1): Mandag kl.19.00-20.30. Pensum: Ελληνικά B ‘, kp.1. Fysisk klasseroms kurs
med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 6

Nivå C1

Kan forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt. Kan uttrykke seg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at en leter etter uttrykksmåter. Kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kan skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at en mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører (jf. rammeverket).

Nivå C1: Mandag kl. 17.15-18.45: Pensum: Ελληνικά Γ’. Fysisk klasseroms kurs med Nikos
Karantzas. Oppstart i uke 6

Nivå C2

Kan uten problemer forstå praktisk talt alt en hører eller leser. Kan sammenfatte informasjon fra ulike muntlige og skriftlige kilder ved å gjengi argumenter og redegjørelser på en sammenhengende måte. Kan uttrykke seg spontant, med svært god flyt og presisjon, og få fram finere meningsnyanser selv i mer komplekse situasjoner (jf. rammeverket)

Nivå C2, avansert (C1+ og oppover): Torsdag kl. 19.00-20.00. Pensum: forskjellig gresk litteratur. Fysisk klasseroms kurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 6

MUNTLIG KURS – SPRÅK OG KULTUR


«Muntlig kurs – språk og kultur» er et kurs som passer for deg som ønsker å fokusere mer på den muntlige delen av det greske språket. I løpet av undervisningssemesteret vil man lære mer om den greske kulturen og det muntlige språket.

Nivå B1/B2: Tirsdag kl 17.00-18.30. Pensum: forskjellig gresk litteratur/film. Fysisk
klasseroms kurs med Katerina Drakoulaki. Oppstart i uke 2

Nivå B1/B2: Tirsdag kl 17.00-18.30. Pensum: forskjellig gresk litteratur/film. Fysisk
klasseroms kurs med Evangelia Chatzipetrou. Oppstart i uke 2

SPRÅK OG LITTERATUR KURS


«Språk og litteratur kurs» er et kurs som passer deg som ønsker å fokusere mer på det greske språket ved bruk av forskjellig skjønnlitteratur, romaner og Homers verk bl.a. Man leser tekster, analyserer og blir kjent med språket på en annen måte enn våre ordinære kurs.

Fra nivå B: Onsdag kl. 19.00-20.30. Pensum: forskjellig gresk litteratur på nivå B:
skjønnlitteratur, romaner, Homers verk o.l. Fysisk klasseroms kurs med Nikos Karantzas.
Oppstart i uke 6

DANSEKURS

Nybegynnerkurs lørdag 21. januar: https://app.checkin.no/event/51891/gresk-dans-nybegynnerkurs

Litt øvet: Tirsdag kl.17.30 – 19.00. Danselærer Helge Volden. Oppstart 24. januar. Les mer ved å trykke på teksten.

Viderekomne. Tirsdag kl.19.15 – 20.45. Danselærer Helge Volden. Oppstart 24. januar. Les mer ved å trykke på teksten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *